ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМІШАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 І – ІІІ СТУПЕНІВ

МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю НЕМІШАЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 2 І – ІІІ СТУПЕНІВ

2012 РІК

З М І С Т

1. Опис досвіду…………………………………………………...............................3 – 16

2.Візитка…………………………………………………………………………….17

3.Відгуки…………………………………………………………………………… 18-19

4. Додатки

Додаток 1. Матеріали концептуальної моделі «Школа сприяння

здоров’ю »…………………………………………………………………...……..20-29

Додаток 2. Тренінги: «Скажемо наркотикам - ні», «Зупинимо СНІД

разом», «Спілкування – це здорово!», «Спілкування – це здорово!» (підготував учитель біології Вигівська Г.П.) …………………………………………………..30-46

Додаток 3. Виховна година «Будь обережним на дорозі!» (підготував

учитель ознов здоров’я Железна Л.І.) ……………………………………………. 47-54

Додаток 4. Моніторинг психолога «Молодь і протиправна поведінка» (підготував шкільний психолог Печенко М.О.) ………………………………………………...55-58

Додаток 5. Робота шкільних гуртків…………………………………….. ………..59

Додаток 6. Світлини відкритих заходів……………………………………………60-61

Додаток 7. Фізкультхвилинки з віршованими текстами ( підготували

класні керівники 1-4 класів) ……………………………………………………….62-66

Додаток 8 Кабінет основ здоров’я ( вчитель Желєзна Л.І.) ………………………67-68

Додаток 9План роботи учнівського самоврядування ……………………………69-71

Додаток 10 Презентації ……………………………………………………………….72

Додаток 11Участь в обласному семінарі з основ здоров’я «Спокуса

миттєвої насолоди» (підготував учитель Примаченко А.В.)…………………….73-80

Додаток 12 Пам’ятки ……………………………………………………………….81-96

Додаток 13 Відкриття центру ………………………………… ……….................97-109

4. Література ……………………………………………………………………110

Людина – найвищий продукт земної природи. Але для того, щоби насолоджуватися скарбами природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною.

І.Павлов

Здоров’я дітей – найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний та фізичний базиси країни.

Школа – це місце, де дитина проводить 70% свого часу. Саме тому школа має великі можливості у здійсненні заходів з питань збереження здоров’я. Школа – єдиний організм із тісними взаємозв’язками всіх його структурних компонентів. Створена Концептуальна модель «Школи сприяння здоров’ю» (додаток 1) покликана чітко регламентувати діяльність кожного учасника на шляху до кінцевої мети – створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Наші діти на сьогодні – ослаблені та хворобливі, як, урешті, і належить бути дитині, котра погано та нераціонально харчується, живе в забрудненому навколишньому середовищі, не займається справжньою фізкультурою та постійно зазнає нервових перевантажень. Державною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» підкреслюється, що здоров’я підліткового покоління – це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов’язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості.

Наказом відділу освіти Бородянської районної державної адміністрації від 23 листопала 2004 р. № 222 «Про районну програму розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю» навчальний заклад Немішаївську загальноосвітню школу №2 І-ІІІ ступенів визначено опорним закладом району.

Пріоритетна мета діяльності Немішаївської загальноосвітньої школи

№ 2 І – ІІІ ступенів – виховання гармонійно розвиненої особистості, активної участі кожної дитини у творенні власного фізичного і духовного здоров’я. Структура розвитку загальноосвітньої школи № 2 І – ІІІ ступенів як «Школи сприяння здоров’ю» складена у відповідності до національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Положення про середній загальноосвітній заклад, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» на 2011-2012 р. р.

Школа є ідеальним середовищем для впровадження профілактичних програм, зокрема і програм профілактики ВІЛ-інфекції, мета яких – вплинути на свідомість і поведінку учнів, мотивувати їх до здорового і продуктивного способу життя методом розвитку життєвих навичок: адекватно сприймати себе й оточуючих, будувати позитивні міжособистісні стосунки, критично і творчо мислити, приймати відповідальні рішення, вирішувати проблеми і керувати стресами. Формуванню цих навичок значною мірою сприяє вивчення навчального предмета «Основи здоров’я», викладання якого здійснюється з 1-го по 9-й клас.

З метою реалізації здоров’язберігаючих завдань введено освітньо-профілактичні програми – проект «Школа проти СНІДу», Програми МОНУ ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», Програма превентивного виховання за Міжнародним шкільним проектом «Майбутнє починається сьогодні», програма Інтел «Шлях до успіху».

Навчання на засадах формування життєвих навичок є необхідним елементом «Школи сприяння здоров’ю» . Розвиток життєвих навичок – це ефективна педагогічна технологія, спрямована на формування здорової і про- соціальної особистості з «поведінковим імунітетом» до ризикованої поведінки взагалі і до ВІЛ-інфікування зокрема.

Учителі школи розробили ряд тематичних тренінгів, що сприяють формуванню знань з безпеки життя. (додаток 2) Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров’я.

Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

За даними медичного обстеження учнів школи, вже наприкінці дошкільного віку в 17 – 21% дітей реєструються хронічні захворювання. Патологічні відхилення в роботі опорно-рухового апарату мають 30 – 32% дітей, носоглотки – 21 – 25%, нервової системи – 27 – 30%, органів травлення – 27 – 30%, алергічні прояви реєструють у 25% дітей.

Не менш актуальною є проблема шкільної зрілості дошкільників та першокласників, яка особливо загострилась у зв’язку з переходом на більш ранній термін шкільного навчання – з шестирічного віку. Навіть наприкінці навчального року функціонально «незрілими» залишаються від 22 до 26% шестирічних першокласників.

У Немішаївській ЗОШ № 2 І – ІІІ ступенів активно пропагується здоровий спосіб життя, систематично проводяться виховні заходи, які сприяють зміцненню здоров’я та профілактиці шкідливих звичок учасників навчально-виховного процесу. (додаток 3)

Основою цілісної діяльності «Школи сприяння здоров’ю» є узгоджені дії медиків, психолога, логопеда і педагогічного колективу,які працюють над створенням позитивного соціально-психологічного клімату в школі.

Соціально-психологічна служба школи проводить діагностування з питань психологічного здоров’я учнів школи та працює в напрямку реабілітації учнівської молоді, яка потребує психолого-педагогічного втручання. (додаток 4)

У процесі розвитку «Школи сприяння здоров’ю» в навчальному закладі:

- забезпечено оптимальне функціонування навчального закладу як цілісної соціально-педагогічної системи;

- створено систему повноцінного збалансованого харчування дітей з урахуванням особливостей стану їх здоров’я;

- забезпечено розвиток організаційного, програмного і матеріально-технічного забезпечення навчання школярів в аспектах здоров’язберігання, їх відпочинку, дозвілля;

- поліпшено матеріально-технічні, організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні й інші умови здоров’язберігання;

- запроваджено широкий спектр послуг додаткового навчання в аспектах здоров’язберігання, відпочинку, дозвілля.

Після трансформації навчального закладу до Національної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю» школа успішно реалізує здоров’язберігаючі технології. У навчально-виховній роботі розв’язується завдання гігієнічного нормування навчального навантаження й об’єму домашніх завдань з урахуванням шкільного розкладу. На уроках і в позаурочній роботі застосовується здоров’язберігаючі технології, в основі яких – загальнокласна взаємодія і мікрогрупова робота.

Важливим моментом здоров’язберігаючої діяльності є вирішення проблеми позаурочної зайнятості дітей та організації їх дозвілля. Тому особлива увага приділяється організації фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, реалізації просвітницької роботи щодо формування культури ставлення до власного здоров’я, розвитку системи позаурочної зайнятості підлітків.

У навчальному закладі організована робота драматичного, вокального, художнього гуртків,юних інспекторів руху, краєзнавчий, де реалізовуються завдання духовного розвитку учнів відповідно до плану роботи.(додаток 5)

Для реалізації можливостей та визначення інтересів майбутніх випускників школи в навчальний план введені предмети поглибленого вивчення біології та хімії. Це сприяє засвоєнню якісних знань,формуванню навичок здорового способу життя та успішному навчанню після закінчення школи.

Здоров’язберігаючу діяльність неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, тому в школі в другій половині дня для дітей проходять заняття спортивних секцій з у-шу, волейболу, футболу; проводяться рухомі ігри на свіжому повітрі, спортивні естафети. Традиційними стало проведення загальношкільного свята «Дня здоров’я», в якому беруть участь учні , батьки та вчителі. (додаток 6)

Оптимізація рухового режиму учнів – один із чинників, що дозволяє наблизити шкільне середовище до природного середовища дитини. Фізкультхвилинки на уроці дозволяють знімати стан утомленості, ослабити психологічну напруженість, викликану інтенсивністю занять, і дати дитині можливість порухатися. За сприятливих погодних умов уроки фізичної культури для учнів 5-11 класів та уроки в початковій школі проводяться на природі.(додаток7)

У кожному навчальному кабінеті створені «Куточки здоров’я», які відображають здоров’язберігаючу діяльність класних колективів.Для проведення тренінгових занять з учнями 1 – 11 класів обладнано кабінет «Основ здоров’я». (додаток 8)

Найважливішою ланкою виховної системи школи є шкільне самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами життя в школі. Учнівське самоврядування сприяє формуванню навичок здорового способу життя, культури спілкування, умінню жити в колективі, що є важливим у самостійному житті людини поза стінами школи. (додаток 9)

Організація оздоровчо-освітнього процесу навчального закладу здійснюється відповідно до робочого плану. План роботи закладу затверджується педагогічною радою. Згідно плану роботи здійснюється паспортизація стану здоров’я учнів та ведення індивідуальних щоденників здоров’я. У «Школі сприяння здоров’ю» проводиться робота щодо збереження фізичного здоров’я, зміцнення наявного здоров’я без відриву від занять, профілактики сезонних захворювань. Фахівці-медики здійснюють диспансеризацію, щеплення і вітамінізацію учнів,щоденно проводять прийом хворих дітей,систематично оглядають учнів на педикульоз (особливо після канікул), перевіряють гостроту зору і роблять відповідні записи у медичні карти.

Починаючи з 2000 року у навчальному закладі проводиться щорічний моніторинг стану здоров’я учнів, виконується порівняльна діагностика показників здоров’я учнів за останні 5 років за загальними хворобами і хронічною патологією. У 2011-2012 н. р. до спецмедгрупи віднесено 23 учня (6.08% від загальної кількості дітей), з якими проводяться заняття за окремим планом. Під час медичного огляду учні проходять діагностику захворювань, отримують рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров’я.

У школі організовано харчування учнів, за яким слідкує адміністрація, робітники їдальні та медичний персонал.

Шкільна їдальня повністю укомплектована необхідним посудом, естетично оформлена, чиста. Миття і дезинфекція здійснюється з дотриманням усіх норм санітарно-гігієнічного режиму. Використовуються найефективніші засоби дезинфекції. Облаштовано питні фонтанчики.

За час роботи в школі не було жодного випадку захворювання кишковою інфекцією з вини їдальні.

Педагогами школи разом із групою лікарів Немішаївської дільничої та Бородянської районної лікарень проведено дослідження соціально-гігієнічних чинників оточуючого середовища, які впливають на поширеність тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин,. Отримані результати свідчать про те, що вчителі школи є лідерами у розповсюдженні знань щодо здорового способу життя серед учнів.

Педагогами та учнями школи створені мультимедійні презентації,які використовуються під час проведення тренінгів,круглих столів.виховних заходів з формування здорового способу життя. (додаток 10)

Оздоровчий процес в навчальному закладі являє собою чітку науково-обгрунтовану систему, згідно з якою на основі національного і міжнародного досвіду здорового способу життя в практику навчального закладу впроваджуються валеологічна освіта та просвіта дітей та батьків.

Батьківські збори:

Про захист дітей та молоді від

негативних інформаційних впливів

У школі сприятливий психолого-екологічний мікроклімат: коридори та кабінети озеленен кімнатними рослинами та декоративними деревами. Це створює позитивний психоемоційний настрій учням та співробітникам школи.

Реалізація оздоровчої функції школи вимагає комплексного підходу. Для розвитку мови, як основи формування логічного мислення учнів початкової школи, вагомою є корекційна робота логопеда, який проводить заняття з групами учнів на базі відділу освіти Бородянської райдержадміністрації.

На базі школи, як опорного районного закладу, за останні три роки проведено ряд освітніх семінарів для директорів шкіл, заступників директорів з виховної роботи, учителів фізичної культури, лідерів учнівського самоврядування, батьків щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

Троє педагогів школи пройшли курси на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за програмою проекту «Майбутнє починається сьогодні». Педагоги-тренери проводять заняття з учнями старших класів за даною програмою, беруть активну участь в районних та обласних семінарах. Учителі Примаченко А.В. та Желєзна Л.І., провели показові тренінги на обласному семінарі «Формування в учнів навичок здорового способу життя», який проходив у жовтні 2010 року на базі Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (додаток 11)

Педагогогічний колектив прикладає максимум зусиль для створення в навчальному закладі умов, за яких учні знайомляться з валеознаннями під час навчання та позаурочний час.

Особлива увага приділяється створенню умов для духовного розвитку особистості, задоволенню її культурних потреб, підвищенню загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля учнів та батьків, проведенню тематичних культурно-мистецьких заходів, конференцій, свят, концертів, виступів екологічної агітбригади, спектаклів, виставок дитячої творчості. Значна увага надається вихованню компетентної особистості, формуванню здатності випускника, здатного в подальшому дорослому житті адаптуватися до навколишньої дійсності.

У навчальному закладі організована робота драматичного, вокального, художнього гуртків, де реалізовуються завдання духовного розвитку учнів відповідно до плану роботи .

Тема збереження здоров’я розглядається і вивчається на виховних годинах, класних зборах, диспутах, під час зустрічей з лікарями, психологами, працівниками правоохоронних органів. Щороку проводяться тижні безпеки життєдіяльності, місячники здоров’я, випуск тематичних стіннівокта пам’яток. (додаток 12).

Школи співпрацює з Методичним центром Немішаївського агротехнічного коледжу аграрної політики МОН України, результатом є створення відеофільмів з основ здоров’я, поширення їх серед закладів Київщини ( вчитель біології Вигівська Г.П.- фільм «Складові здоров’я», вчитель початкових класів Бєляєва І.П. .- фільм «Планета Земля», вчитель етики Савченко О.Є. та вчитель української мови Корщунова Л.П. .- фільм «Як пов’язані здоров’я і довкілля людини»).

У 2010-2011 н. р. на базі школи відкрито Центр безпеки життєдіяльності дітей та юнацтва Київщини, заняття в якому проводяться в позаурочний час. Це дає можливість залучити 120 дітей навчального закладу до гурткової роботи. На базі Центру протягом 2010-2011 років проведені

відкриті заходи за участю Міністерства з надзвичайних ситуацій. Заходи були широко висвітлені ЗМІ та по національному телебаченню. (додаток 13)

Важлииве місце у зміцненні здоров’я школярів відіграє оздоровлення , яке здійснюється відділом освіти, Чорнобильським фондом, коштами батьків протягом року через надання лікувально-курортних путівок дітям різних категорій. У 2011 році оздоровлено 200 дітей – це 2/3 від загальної кількості учнів школи. У період літніх канікул протягом 4 років діє пришкільний табір «Котигорошко», в якому оздоровлюється 30 учнів за сезон.

Результатом роботи закладу, як школи сприяння здоровю, є створення комфортних умов для перебування дитини у школі, раціональна організація навчальної та виховної діяльності, збереження й зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

візитка

Додаток1

МАТЕРІАЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

«ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю»

Стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я учнівської молоді є інтегральним показником суспільного розвитку. Великим чинником впливу на економічний та культурний потенціал країни.

До найсуттєвіших відхилень у поведінці сучасного суспільства, що негативно впливають на стан здоров’я старшокласників, належать: уживання наркотичних речовин, статева нестриманість та нездоровий спосіб життя. Ці відхилення тісно пов’язані між собою: алкогольне, наркотичне сп’яніння посилює статевий потяг, а все разом призводить до різкого зниження культури здоров’я в побуті, загальної культури поведінки, нездорового способу життя.

Саме тому профілактика цих відхилень у нашій школі розглядається комплексно, під кутом зору превентивності – попередження, запобігання, захищення.

Головною метою школи сприяння здоров’ю є формування й розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я учнів, підготовка їх до суспільно значущого самоутвердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

Головним завданням моделі є створення умов для самовиховання та самореалізації учнів, надання допомоги кожному учневі знайти себе й реалізувати у життєдіяльності шкільного колективу, у сім’ї, навколишньому оточенні, у суспільстві.

Модель школи сприяння здоров’ю ґрунтується на принципах особистісно зорієнтованого підходу до створення таких технологій виховання, які забезпечують формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, на збереження власного здоров’я.

Навчання здоров’я здійснюється на засадах розвитку життєвих навичок. Це передбачає формування соціально-психологічних компетентностей, які допомагають учням вести здоровий спосіб життя, адекватно сприймати себе й оточення, будувати позитивні міжособистісні стосунки, успішно розв’язувати щоденні проблеми.

На уроках фізичної культури, основ здоров’я, ОБЖ, біології, основ медичних знань учні отримують корисну інформацію з різних тем, наприклад: «Травматизм», «Епідемія СНІДу», «Вплив алкоголю, нікотину, наркотиків на організм людини» та ін.

Діти навчаються запобігати шкідливим для здоров’я перевтомам і стресам, правильно поводитись у різних ситуаціях.

Знання й фізичні навички здобуваються під час аналізу ситуацій, «розумових штурмів, роботи в групах, розробки проектів.

Система роботи школи сприяння здоров’ю включає такі елементи:

- ознайомлення з основними гігієнічними вимогами формування гігієнічних навичок відповідно до шкільної програми та в процесі позакласної роботи;

- гігієнічне виховання в сім’ї;

- формування в учнів усвідомлення необхідності здійснення посильних для них заходів зі збереження власного здоров’я;

- контроль гігієнічних знань, умінь, навичок.

Основними питаннями, на висвітлення яких спрямована робота, є такі:

- оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та загартування;

- раціональний режим дня;

- гігієна розумової праці школярів;

- гігієна трудового навчання;

- громадська та особиста гігієна;

- гігієна харчування;

- запобігання інфекційним захворюванням та отруєнням;

- профілактика травматизму;

- дотримання правил техніки безпеки;

- статеве виховання;

- запобігання виникненню шкідливих звичок та формування здорового способу життя.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ

НЕМІШАЇВСЬКОЇ ЗОШ № 2 І – ІІІ СТУПЕНІВ

СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

Учні

Немішаїв-

ської ЗОШ

№ 2 І – ІІІ ст.

Комплексний

моніторинг стану

здоров’я учнів

Соціально-важливі

справи

Цільові програми та заходи

з пропаганди здорового

способу життя

Науково-методичне забезпечення

навчально-виховного процесу

в напрямі формування позитивної

мотивації на здоровий спосіб життя

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Програми Міністерства освіти і науки України з біології, фізкультури, основ здоров’я.

2. Комплексна програма формування навичок здорового способу життя для дітей та підлітків за проектом «Діалог».

3. Програми МОН України.

4. Програма розвитку ООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний - рівному» серед молоді України, щодо здорового способу життя».

5. Програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні».

ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ З

ПРОПАГАНДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

- Програма санітарно-профілактично-освітньої роботи в школі.

- Комплексна програма формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків на 2009-2014 рр.

- Заходи з проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та учнівської молоді.

- Заходи з профілактики та запобігання поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу на період 2004-2011 рр.

- Заходи до Всеукраїнського дня здоров’я.

- Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом.

- Заходи із заборони тютюнопаління в приміщеннях і на території школи.

- Профілактичні заходи з попередження травматизму та загибелі дітей на пожежах, виховання в учнівської молоді навичок обережного поводження з вогнем.

СОЦІАЛЬНО-ВАЖЛИВІ СПРАВИ:

1. КТС:

- місячник здорового способу життя;

- тиждень спорту;

- тиждень ОБЖ;

- тиждень біології;

- тиждень правознавства;

- тематичні класні години;

- день здоров’я;

- екскурсії, походи;

- оздоровлення дітей улітку.

2. Спортивно-оздоровча робота.

- спартакіади

- День Здоров’я

- День фізкультури і спорту

3. Загальношкільні акції та конкурси:

- «АнтиСНІД»

- «Твоє життя – твій вибір»

- «НІ – великій біді»

- «Антинаркотик»

- «Життя без паління»

- «Світ без тютюну».

4. Цикл бесід з попередження дитячого травматизму та нещасних випадків.

Проблема здоров’я людини в сучасному суспільстві.

Конвенція ООН про права дитини.

Конституктивний та деструктивний «спосіб життя»

Основні фактори ризику здоров’я.

Тютюнопаління та його розповсюдженість. Соціальні наслідки вживання алкоголю у різних вікових групах.

Побутове пияцтво.

Наркотики та їх вплив на організм дітей та підлітків.

Здоров’я і темперамент.

Роль волі у дотриманні здорового способу життя.

Особливості харчування дітей. Калорійність та підходи до відбору основних продуктів харчування.

Вплив на організм надлишкової кількості жирів, білків, вуглеводів.

Біологічні добавки: показання, протипоказання до використання.

Принципи та методи загартовування. Загартовування водою, повітрям.

Ризикована поведінка як символ дорослості.

Здатність до самореалізації та самокерування як умова досягнення здорового способу життя.

5. Співпраця з позашкільними установами та громадськими організаціями:

- Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді;

- Служба у справах дітей;

- Центр дитячої та юнацької творчості;

- Дитячо-юнацька спортивна школа;

- Центр «Довір’я».

КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ

ЗДОРОВ’Я УЧНІВ

Учень

Динамічний нагляд за станом

здоров’я дітей

Психологічне

обстеження

Медичне обстеження

Соціальне обстеження

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ШКОЛИ

СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Я

Ви-пуск санбюлетня

Учителі-предмет-ники

Учителі фізичної культу-ри

Учи-

тель

ОБЖ

Учи-

тель

біоло

гії

Класні

керівики

Педа-гог-ор-ганіза-тор

Психо-лог

Медична сест-ра

Уроки фізичної куль-тури

Уроки основ здоров’я

Фізкультхв. на уро-ках

Уроки основ медичних знань

Тренін-ги, анкету-вання, тестування

Психологіч-ний моніторинг

Сані-тарно-осві-тні

Кiлькiсть переглядiв: 294

Коментарi