П Л А Н

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Немішаївської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів

на 2013-2014 навчальний рік

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Педагогічне звання, категорія

Виконавчі функції

1

КОРШУНОВА Людмила Петрівна

Голова ради, заступник директора з НВР

Вчитель-методист

Вивчення і аналіз стану навчально-виховного процесу в 1-11 класах

2

Вигівська Галина Платонівна

Заступник голови метод. ради, вчитель біології

Вчитель-методист, відмінник освіти України

Реалізація положень профільного навчання у старшій школі

3

Литкіна Людмила Анатоліївна

Секретар, вчитель світової літератури

Вчитель-методист

Індивідуальні та групові консультації з вчителями.

Робота з молодими та малодосвідченими вчителями

4

Шаравіна Людмила Юріївна

Вчитель математики

вища,старший учитель

Ведення перспективних технологій навчання.

5

Панькова Надія Іванівна

Голова МО вчителів гуманітарного циклу

Вчитель-методист, відмінник освіти України

Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду

6

Бурнос Віталій Вікторович

Вчитель географії

Вчитель-методист, відмінник освіти України

Підвищення кваліфікації вчителів, проходження курсової перепідготовки

7

Примаченко Аліна Володимирівна

Вчитель української мови

Вчитель-методист

Науково-дослідницька та експериментальна робота

8

Желєзна Людмила Іванівна

голова МО класних керівників,

вища, старший учитель

Вивчення і аналіз стану виховної роботи в 1-11 кл.

СЕРПЕНЬ

Завдання, зміст роботи

Термін виконання

Форми узагальнення

Відпов.за викон.

Участь у роботі РМО

25.08-27.08

Вчителі

Коректування педагогічного навантаження

27.08-31.08

Навантаження

Заст.з НВР

Складання графіка курсової перепідготовки

20.08-31.08

Графік

Заст.з НВР

Планування роботи школи молодого вчителя

20.08-31.08

Плани

Заст.з НВР

Планування роботи ШМО

20.08-31.08

Плани

Заст.з НВР

Керівники ШМО

Засідання методичної ради

20.08-31.08

Плани

Заст.з НВР

Проведення індивідуальних консультацій з вчителями щодо складання календарних планів, заповнення журналів

20.08-31.08

Заст.з НВР

Випуск інформаційних бюлетенів

До 31.08

Стенди

Заст.з НВР

Підготовка особових справ учнів, класних журналів

До 31.08

Заст.з НВР

Класні керівники

Участь у серпневій конференції педпрацівників.

27.08

Заст.з НВР

Педрада:

 1. Про підсумки роботи колективу 2009-2010в н.р. та завдання на2010-2011 н.р.
 2. Затвердження плану роботи школи на 2010-2011н.р.

31.08

протокол

Директор

Заст.з НМР, ЗВР

Нарада при директору:

 1. Забезпечення організованого початку навчального року
 2. Про тижневе навантаження вчителів

3. Медичне обстеження учнів, складання списків звільнених від уроків фізкультури

До 31.08

Директор

Інструктивно-методична нарада при заступнику директора:

1. Нові програми та реальні навчальні можливості.

2. Технологія підготовки проведення першого уроку

3. Розгляд методичних рекомендацій МОН України

27.08

інформація

Заст.з НВР

Оформлення методичних стендів

До 27.08

Заст.з НВР

ВЕРЕСЕНЬ

Завдання, зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальгнення

Виконавець

Організація індивідуального навчання

01.09

Протокол

Директор

Засідання методичної ради:

1.Аналіз роботи методичної ради за минулий рік та завдання на 2010-2011н.р.

2. Затвердження планів ШМО

3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН України

08.09

Протокол

ЗНВР

Засідання творчої групи

« Організація роботи з обдарованою молоддю»

24.09.

план

Керівник групи

ЗНВР

Нарада з членами МО початкових класів

09.09.10

ЗНВР

Організація роботи атестаційної комісії

До 05.09

Наказ

Директор

Заст.з НВР

Організація та підготовка класних керівників до участі в шкільному конкурсі « Самопрезинтація класу»

Протягом семестру

Наказ

Директор

Заст.з ВР

Коректування плану курсової перепідготовки педкадрів на 2009-2010н.р.

До 09.09

Графік

Заст.з НВР

Засідання школи молодого вчителя

1. Закріплення наставників за молодими вчителями 2.Організація проведення декади наставника

07.09

Протокол

Заст.з НВР

Засідання МО класних керівників

07..09

протокол

Заст.ВР

Проведення індивідуальних консультацій з педагогами щодо організації навчально-виховного процесу з предметів

До 09.09

Заст.з НВР

Анкетування вчителів, щодо вибору методичної проблеми

До 11.09

Анкети, звіт

Заст.з НВР

Проведення інвентаризації науково-методичного та дидактичного забезпечення шкільного методичного кабінету

До 30.09

Заст.з НВР

Нарада при заступнику директора

1. Ведення та оформлення шкільної документації

2. Як працювати над проблемою

09..09

рішення

Заст.з НВР

Нарада при директору:

 1. Про підсумки першого місяця навчання;
 2. Про факти травмування учнів влітку ( аналіз). Заходи з попередження д\травматизму.
 3. Організація адаптаційного періоду навчання дітей у 1 класі

28.09.

рішення

Заст.з НВР, соц..пед

Діагностика інтелектуальних здібностей дітей, облік обдарованих та здібних учнів

Прот.міс.

пр.психолог


ЖОВТЕНЬ

Завдання, зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Засідання наукового товариства «Дослідник»

08.10

Протокол

Заст.з НВР

Апаратна нарада

1,8,15,22,29

Директор

Апаратне навчання

22.10

Директор

Вивчення досвіду роботи Поліщук Н.С.

п\м

довідка

Керівник МО, ЗНВР

Психолого-педагогічний семінар «Організація ефективного спілкування»

14.10

Виступи

Пр. психолог

Організація І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

01.10

Наказ, матеріали

Директор,.

ЗНВР, кер.ШМО

Співбесіда з учителями початкових класів « Перспективи роботи з учнями, які мають труднощі в засвоєнні програми»

04.10

Заст.з НВР

Засідання МР

05.10.

протокол

Заст.з НВР

Нарада при заступнику директора

1. .Організація атестації педпрацівників

2 Проведення І туру шкільних олімпіад

01.10

інформація

Заст.з НВР

Засідання атестаційної комісії

13.10

Протокол

Заст.з НВР

Проведення тижня іноземної мови та зарубіжної літератури

18.10 -22.10

План заходів

Вчителі-предметники

Проведення відкритого засідання учнівського самоврядування

Згідно графіка

Аналіз

Круглий стіл « Освітні технології»

20.10.10

Матеріали обговорення висновки

Заст.з НВР, ВР

Оновлення інформації у шкільному куточку атестації педпрацівників

До 15.10

Заст.з НВР

Нарада при директору:

1.. Про підсумки внутрішнього контролю з іноземної та української мови

2. Роль учнівського самоврядування у системі виховної роботи

3. Про підсумки роботи вчителя історії Поліщук Н.С.

26.10.

Довідка

Заст.з НВР Заст.з ВР,пед. орг.

Педрада :

1Активізація навчально – пізнавальної діяльності учня.

28.10.

Довідка

Заст.з НВР, психолог, кл.керівник, голова МО, кл. керівники

ЛИСТОПАД

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Апаратна нарада

3.10.17.24.

Директор

Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підготовки і проведення творчого звіту вчителів та вчителів учасників конкурсу “Вчитель року”

11.11

Заст.з НВР

Засідання ТГ . Індивідуально-групові заняття з переможцями І етапу ВУО

12.11

Керівники груп

Допомога вчителям у підготовці до конкурсу «Вчитель року»

п\м

Рекомендації

Заст.з НВР

Психолого-педагогічний семінар.Круглий стіл

Нарада при директору :

 1. Вплив класного колективу на особистість учнів. Вчитель і класний колектив

2.Аналіз результативності першого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

3. Про підсумки внутрішнього контролю з математики та зарубіжної літератури

4. Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя біології Вигівської Г.П.

30.11.

Рішення

Директор , ЗНВР, ЗВР

Нарада при заступнику

 1. Координація об’єму домашніх завдань із урахуванням діючих нормативів
 2. Нове в питаннях педагогіки та психології
 3. Підготовка учнів до участі в ІІ етапі ВУО

25.11

Рішення

Заст.з НВР

Засідання в школі молодого вчителя

09.11.

протоколи

Заст.з НВР

Проведення педагогічного консиліуму з питань:

«Шляхи реабілітації дітей з девіантною поведінкою»

19.11

протоколи

Заст.з ВР

Психолого-педагогічний семінар. « Методи дослідження класних колективів»

21.11

виступи

Заст.з ВР,НВР, соц.. пед., пед.. орг..

Вивчення досвіду роботи вчителя історії Рустамової Н.М.

п\м

довідка

ЗНВР, кер.МО

Організація проведення та аналіз з результативності першого етапу ВУО.

01.05-02.11

довідка

Заст.з НВР

ГРУДЕНь

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Нарада при директору:

1. Про виконання навчальних програм,

2. Про підсумки навички читання в початкових класах

3. Виховна робота класного керівника на основі результатів діагностування ( з досвіду роботи)

4. Про підсумки внутрішнього контролю з біології, інформатики, фізики

5. Про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя трудового навчання

Дудник Т.О.

22.12

довідка

директор

Нарада при заступнику

1. Психологія основного уроку, схема аналізу та самоаналізу

2. Хід атестації педкадрів

3. Підготовка учнів до захисту НДР

11.12

рішення

Заст.з НВР

Засідання НТУ

17.12

протокол

Заст.з НВР,

кер ШМО

Засідання з членами МО початкових класів «Відповідність рівня знань учнів вимогам програми»

20.12

висновки

ЗНВР

Засідання профілактичної ради

23.12

ЗВР

Педагогічні читання

Круглий стіл: « Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського у практиці роботи вчителя»

Згідно графіка

матеріали

Заст.з НВР

Засідання в ШМВ

24.12

протокол

Заст.з НВР

СІЧЕНЬ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Нарада при директору:

 1. Про підсумки участі учнів у районних олімпіадах та захисті НДР
 2. Класно-узагальнюючий контроль в 9-х класах
 3. Про підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, та щоденників.
 4. Про роботу факультативів, курсів за вибором, гуртків

25.01

рішення

ЗНВР

Участь в засіданнях РМО

03.01-06.01

Протокол

Заст.з НВР

Засідання ШМВ

04.01

Протокол

Заст.з НВР

Проведення індивідуальних консультацій з педагогами щодо організації навчально-виховного процесу з предметів у ІІ семестрі

04.01-06.01

Заст.з НВР

Педрада: Взаємодія школи і сімї

27.01

Протокол

Заст.з НВР

Вивчення досвіду роботи вчителя початкових класів Шатило І.А.

п\м

довідка

ЗНВР, керівник МО

Засідання методичної ради.

14.01

Протокол

Заст.з НВР

Засідання ТГ. Робота з учнями, що мають підвищений рівень знань

18.01

Рішення

Керівник групи

Нарада при заступнику

 1. Бесіда з вчителями по підсумках методичної та навчально-виховної роботи в семестрі

13.01

Протокол

Заст.з НВР

Підготовка атестаційних матеріалів

Протягом місяця

Описи досвідів, атестаційні листи

Директор, Заст.з НВР

ЛЮТИЙ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Засідання ТГ Робота з обдарованими учнями

18..02

протокол

Заст.з НВР

Педагогічні читання

25..02

протокол

Заст.з НВР

Вивчення досвіду роботи вчителя географії Бурноса В.В.

п\м

Довідка

Заст.з НВР

Засідання в ШМВ

14.02

протокол

ЗНВР

Нарада при директору

 1. Про підсумки роботи вчителя географії Бурноса В.В.
 2. Про підсумки участі учнів школи в ІІ та ІІІ етапах ВУО та НТУ.
 3. Про підсумки контролю з світової літератури, правознавства, географії,

22.02

Протокол

Директор

Рецензування творчих робіт учителів, що атестуються, членами методичної ради

Протягом місяця

Рецензії

Заст.з НВР

Нарада при заступникові директора ::

 1. Аналіз нових надходжень до бібліотеки
 2. Підготовка до ДПА, організація повторення матеріалу

03.02

Протокол

Заст.з НВР

Контроль за проведенням роботи з батьками

Протягом місяця

Довідка

Заст.з НВР

Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки норм охорони життя та здоров’я учасників НВП

Протягом місяця

Довідка

Заст.з НВР

Контроль за організацією та здійсненням тематичного обліку досягнень учнів з історії

п\м

Довідка

Заст.з НВР

Контроль за формуванням правової культури на урокаї правознавства

п\м

Довідка

Заст.з НВР

Контроль за станом роботи з обдарованими учнями на уроках географії

п\м

Довідка

Заст.з НВР

БЕРЕЗЕНЬ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Апаратне навчання

28.03

Протокол

Заст.з НВР

Нарада при заступнику

 1. Хід атестації педпрацівників

2. Шкільна бібліотека як засіб самореалізації творчої особистості

03.03

Протокол

Директор

Засідання атестаційної комісії

18.03

Протокол

Директор

Нарада при директору

1. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 11-му класі

 1. Про підсумки внутрішнього контролю з образотворчого мистецтва, трудового навчання, обслуговуючої праці
 2. Про підсумки вивчення досвіду роботи Рустамової Н.С.

23.03

рішення

Директор

Підготовка матеріалів для розгляду роботи атестаційної комісії, щодо встановлення вищої категорії та присвоєння звань

Протягом місяця

Атестаційні листи

Директор, Заст.з НВР

Педрада: Здоровя дитини – понад усе.

18.03

Протокол, наказ

Директор, Заст.з НВР

Засідання шкільних методичних об’єднань

згідно графіка

протоколи

Заст.з НВР

Психолого-педагогічні читання

12 .03

обговорення

Заст.з НВР

Засідання МР

11.03

протоколи

Заст.з НВР

Засідання ТГ . Робота з обдарованими учнями

18.03

протоколи

Заст.з НВР

Перевірка навчально-методичного забезпечення викладання образотворчого мистецтва

п\м

аналіз

Заст.з НВР

Класно-узагальнюючий контроль у 4 класі

Протягом місяця

Довідка

Заст.з НВР

Контроль за веденням документації шкільних методичних об’єднань

Протягом місяця

Звіт

Заст.з НВР

КВІТЕНЬ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Засідання в школі молодого вчителя

07. 04.

Заходи

Заст.з НВР

Засідання МО класних керівників

11.04

протокол

Заст.з ВР

Психолого-педагогічний семінар

14.04

Матеріали виступів

Психолог, ЗНВР, соц пед

Нарада при заступнику

 1. Розгляд листа МРН України «Про закінчення навчального року» та рекомендацій по ЗНО та ДПА
 2. Складання графіка консультацій для 11 класу, навчальних екскурсій, практики

Зг. граф.

Заходи

Заст.з НВР, кер. ШМО

Нарада при директору:

 1. Про підсумки позакласної роботи в школі
 2. Про підсумки внутрішнього контролю з економіки, фізкультури, ЗВ
 3. Про підсумки КУК в 4 кл.

29. 04

протокол

Заст.з НВР

Проведення анкетування щодо вибору учнями предметів для складання ДПА

До 24.04

Анкети

Заст.з НВР

Педрада:

 1. Про затвердження предметів для складання ДПА в 9-х класах.
 2. Про затвердження предметів для складання ДПА в 11-ому класі.
 3. Про підготовку до закінчення навчального року.

28.04

протокол

Директор

Складання пропозицій щодо складу державних атестаційних комісій та термінів проведення ДПА у випускних класах

До 25.04

графіки

Заст.з НВР

Організація проведенням предметних тижнів

18.04-30.04

Довідка

Заст.з НВР

Контроль за веденням класних журналів

Протягом місяця

Відмітки в журналах

Директор, Заст.з НВР

Позакласна робота в школі

Протягом місяця

довідка

Заст.НВР

ТРАВЕНЬ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Коректування анотованого списку авторських програм, методичних розробок, посібників

Протягом місяця

Заст.з НВР

Нарада при директору:

 1. Про підготовку і проведення державної підсумкової атестації учнів.
 2. Про рівень сформованості навички читання та проведення підсумкових контрольних робіт.
 3. Про виконання навчальних програм
 4. Про роботу з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень

24.05

рішення

ЗНВР

Педрада:

 1. Про підсумки проведення ДПА в 4-му, 9-х, 11-му класах;

3. Про організацію навчально-виховної практики для учнів 5-8-х, 10-х класів;

4. Про перевід учнів 1-4-х класів до наступних;

5. Про звільнення від практики та ДПА

27.05

протокол

Директор

Засідання методичної ради

Згідно графіка

протокол

Заст.з НВР

Засідання ШМВ

Підведення підсумків

Згідно графіка

Усні рекомендації

Заст.з НВР

Оформлення стенда до державної підсумкової атестації

Прот. місяця

Заст.з НВР

Планування тем для самоосвіти на наступний рік

Прот. місяця

Список тем

Заст.з НВР

Засідання ШМО, творчої групи

Згідно графіка

протокол

Заст.з НВР

Перевірка виконання навчальних програм та варіативної складової

До 25.05

Довідка

Заст.з НВР

Перевірка документації ШМО

( розгляд Листа МОН « Про закінчення навчального року», протоколи )

До 10 .05

Заст.з НВР

ЧЕРВЕНЬ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Нарада при директору:

 1. Про підготовку школи до нового навчального року.
 2. Про оздоровлення школярів.
 3. Організація ремонту шкільних приміщень

7.06

протокол

Директор

Педрада:

 1. Про переведення учнів 5-8-х,10-х класів до наступних

10.06.

протокол

Директор

Педрада:

1. Про випуск учнів 9-го класу

Згідно графіка

протокол

Директор

Нарада з керівниками методичних підструктур:

1. Аналіз роботи протягом навчального року ШМО, творчих груп, проблемних, психолого-педагогічних семінарів

Згідно графіка

Заст.з НВР

Ознайомлення вчителів з попереднім навантаженням на 2012-2013 н.р.

До 20.06

Заст.з НВР

Аналіз виконання плану роботи за рік

До 24.06

Самоаноліз

Директор

Перевірка журналів та особових справ

Аналіз рівня навчальних досягнень випускників

До 24.06

Самоаноліз

Заст.з НВР

Контроль за організацією закінчення навчальння та проведення ДПА

Аналіз ефективності виховної системи

До 24.06

Самоаноліз

Заст.з ВР

Кiлькiсть переглядiв: 357

Коментарi