Навчаємо мислити критично

2018-02-16

/Files/images/nova_papka/Копия DSC09389.JPG

У педагогічних колах усього світу активно обговорюється питання, якою буде школа ХХІ століття? Які навички потрібні нашим вихованцям, щоб бути успішними у житті? Педагоги розуміють, що сучасним учням потрібен зовсім інший набір здатностей, ніж їхнім попередникам. Освіта, розрахована на перспективу, має забезпечити вміння не лише швидко орієнтуватися у зростаючому потоці інформації і знаходити потрібне, але й здатність осмислювати, аналізувати, піддавати сумніву, вдаючись до всебічного розгляду характеристик явищ дійсності, їхньої оцінки з метою виявлення вад і помилок.

Отже, щоб людина ХХІ століття уміла критично мислити, щоб могла відрізнити факти від думки, виявити недостовірну інформацію, не допустити спроби інформаційного маніпулювання власною свідомістю, технологія розвитку критичного мислення набуває пріоритетної ваги, виступає як фундамент сучасної освітньої системи.

16.02.2018 року в Немішаївському НВК відбувся семінар ОМО вчителів української мови та літератури за темою «Використання інноваційних методів і прийомів критичного мислення на уроках української мови та літератури». Учителі Немішаївського округу відвідали показові уроки, проведені педагогами-словесниками цього закладу на високому методичному рівні.

Урок української літератури з позакласного читання, проведений в 11 класі за темою «Осмислення духовних цінностей нашого буття в есеї Степана Процюка «Любити і ненавидіти» (учитель Панькова Н.І.), був спрямований на дослідження певних емоційних станів і почуттів сучасної людини шляхом інтерактивної взаємодії учнів. Вчитель ефективно використовувала кооперативне навчання зі всіма методами та прийомами роботи в малих групах, а саме: «Подвійний щоденник», «Читання з маркуванням», «Дерево передбачень», асоціативне малювання і моделювання, метод «Прес», що вимагало від учнів, опираючись на осмислення ідей автора есею, виробляти власні судження, оперуючи доказами та умовиводами, висловлюючи їх у виразній та стислій формі. Головним у процесі такого навчання стала взаємодія учнів та їхня співпраця.

Цікавим і надзвичайно теплим було спілкування з учнями 7-Б класу на уроці з розвитку зв’язного мовлення вчителя Коршунової Л.П.

Урок за темою «Підготовка до твору – оповідання за поданим сюжетом» був насичений розмаїттям методів і прийомів критичного мислення, а саме: випереджувальні завдання щодо опрацювання різних видів текстів, наочні методи осмислення потрібної інформації, метод закритих і відкритих запитань «Читаємо і запитуємо», методи рефлексії «Займи позицію», «Незакінчене речення». Надзвичайно емоційне враження на учнів справили відеофільми, що супроводжували етапи уроку, надихали на творчий процес. Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, критично мисляча і соціально зорієнтована.

Кiлькiсть переглядiв: 43

Коментарi